วีดีโอตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกล่าวคำอาราธนา และคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี
ตัวอย่างการกล่าวคำอาราธนา และคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest

วีดีโอตัวอย่างกิจกรรมอื่น ๆ

1 / 1