ใบสมัครประกวดพระสอนศีลธรรมผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลพระสอนศีลธรรม
คำนำหน้าชื่อ :*
ฉายา :
ชื่อ :*
นามสกุล :*
วัด :*
ตำบล :*
อำเภอ :*
จังหวัด :*
ไปรษณีย์ :*
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook :
โรงเรียนที่สอน :*
จังหวัดที่สอน :*
ระยะเวลาที่สอน :*
ปี
เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนิมนต์ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้ แล้วส่งมายังสำนักงานพระสอนศีลธรรม
ดาวน์โหลดรูปแบบรายงานผลเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก      
ดาวน์โหลดเกณฑ์ระดับคุณภาพการประเมิน      
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก